nicobloc-99

Thành phần chính:
Corn syrup (chiết xuất từ bắp)
Citric acid
Food and Drug Administration (FDA)

NicoBloc 99 là một giải pháp chất lỏng dùng ứng dụng trên đầu lọc của điếu thuốc lá, hay xì gà trước khi bạn hút thuốc, dựa vào một carbohydrate phức tạp sẽ làm giảm dần lượng nicotine theo hơi thuốc vào cơ thể tùy vào số lần sử dụng. NicoBloc giúp bảo vệ sức khỏe chính bạn cũng như những người xung quanh

Cách sử dụng

Nhỏ nicoBloc vào đầu lọc của điếu thuốc trước khi hút