Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Đám đông được điều khiển bởi sự vô thức

    Có thể dễ dàng xác định được mức độ khác nhau giữa một cá thể của đám đông và một cá thể riêng biệt, nhưng không thể dễ dàng phát hiện ra nguyên nhân của sự khác nhau đó.    Để ít nhất phần nào có thể xác định được những nguyên nhân…

Quy luật về sự đồng nhất tâm hồn đám đông

Quy luật về sự đồng nhất tâm hồn đám đông     Việc diễn tả một cách chính xác tâm hồn đám đông quả không dễ, bởi tổ chức của nó không chỉ biến thiên theo chủng tộc và cấu trúc của đám đông, mà còn biến thiên theo bản chất và mức độ của sự…

Đám đông là gì?

Đám đông là gì?     Theo nghĩa thông thường đám đông có nghĩa là một sự kết hợp của những cá nhân bất kỳ không phụ thuộc vào dân tộc, giới tính và nguyên do kết hợp.    Theo quan đểm tâm lý học, khái niệm “Đám đông” mang một ý nghĩa hoàn…