Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

Quan điểm và đức tin của đám đông p1 : Quan điểm về Chủng tộc

Những động lực từ xa của các đức tin và quan điểm của đám đông 

Cho đến đây chúng ta đã nghiên cứu về trạng thái tinh thần của đám đông. Chúng ta đã biết về
cách họ cảm nhận, suy nghĩ, và cách họ rút ra kết luận. Bây giờ chúng ta muốn xem, quan điểm, đức
tin của họ đã hình thành và được củng cố vững chắc bằng cách nào. Có hai kiểu động lực khác nhau
quyết định các quan điểm và đức tin đó: đó là các động lực trực tiếp và các động lực gián tiếp.

Các động lực gián tiếp tạo cho đám đông khả năng tiếp nhận những đức tin nhất định nào đó và
ngăn cản sự thâm nhập của các đức tin khác. Nó chuẩn bị mảnh đất, trên đó người ta thấy những ý
tưởng bất chợt nhú lên, sức mạnh và tác động của chúng làm cho ta ngạc nhiên, nhưng đó chỉ là có
vẻ như bất chợt. Sự bộc phát và trở thành hiện thực của các ý tưởng nào đó trong đám đông thường
thể hiện một cách đột ngột nhanh như chớp. Tuy nhiên đó chỉ là tác động bề mặt, những gì đằng sau
nó thường là cả một công việc chuẩn bị lâu dài.

Hình ảnh có liên quan

>>>>>Xem thêm:  Hẻm ẩm thực nổi tiểng tại Sài Gòn

Những công việc lâu dài này, nếu không có chúng các ý tưởng sẽ mãi là vô dụng, đứng bên trên
chúng là những động lực trực tiếp. Các động lực trực tiếp truyền sự sống cho niềm tin của đám đông
– nghĩa là cung cấp cho ý tưởng hình dạng của nó và giải phóng nó cùng với tất cả những hậu quả của
nó. Những động lực trực tiếp này là cơ hội để hình thành những quyết định dẫn đến sự nổi dậy một
cách bùng phát của một tập thể – từ đó dẫn đến nổ ra sự nổi loạn hoặc một quyết định đình công, sự
nổi dậy này sẽ đưa một con người nào đó vào vị trí quyền lực được đa số nhất trí hoặc nó sẽ hạ bệ
một chính phủ. Trong tất cả các sự kiện lớn của lịch sử người ta có thể nhận thấy những tác động
không ngừng của hai loại động lực này. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất người ta có thể lấy ra, đó
chính là cuộc cách mạng Pháp, động lực gián tiếp của nó là những phê phán của giới trí thức và sức
ép của giới quý tộc. Những tâm hồn của đám đông được chuẩn bị như vậy, cho nên rất dễ bị khích
động bởi những động lực trực tiếp, ví dụ như những lời hiệu triệu của các nhà diễn thuyết và sự phản
kháng của triều đình chống lại cả những cải cách không quan trọng.

Kết quả hình ảnh cho cách mạng pháp

Những động lực gián tiếp bao gồm những yếu tố chung, là nền tàng của tất cả các đức tin và quan
điểm, đó là: chủng tộc, các truyền thuyết, thời gian, các thể chế và giáo dục.
Chúng ta sẽ nghiên cứu từng vấn đề chủng tộc.

 Chủng tộc 

>>>>>Xem thêm:ĐÁNH BAY “ MÔI THÂM” CHỈ VỚI NHỮNG CÁCH ĐƠN GIẢN NÀY   

Động lực hàng đầu cần phải phân tích là chủng tộc, bởi vì chỉ riêng nó đã mang nhiều ý nghĩa
hơn tất cả những thứ còn lại. Tôi đã khảo sát nó đầy đủ trong một bài viết khác và thấy rằng không
cần phải quay trở lại một cách cụ thể ở đây. Tôi đã chỉ ra trong bài viết đó, rằng một đám đông lịch
sử là cái gì và nếu như những đặc điểm tính cách của nó được hình thành, khi đó những tố chất văn
hóa của nó, những đức tin của nó, các thể chế của nó, nghệ thuật của nó, nghĩa là tóm lại, tất cả mọi
yếu tố văn hóa sẽ tạo nên cái sắc thái bên ngoài của tâm hồn. Sức mạnh của tâm hồn lớn đến nỗi,
không có một yếu tố nào có thể truyền được từ một dân tộc này sang một dân tộc khác mà không
phải trải qua một sự biến đổi sâu sắc nhất Môi trường, các hoàn cảnh, các sự kiện phản ánh lại
những tác động xã hội nhất thời. Chúng có thể là những tác động quan trọng, nhưng những ảnh
hưởng này luôn chỉ là những ảnh hưởng nhất thời, nếu nó đối lập với những ảnh hưởng của chủng
tộc, nghĩa là, đối lập với toàn bộ phả hệ.

Hình ảnh có liên quan

Chúng ta sẽ còn có cơ hội trong nhiều chương của bài viết này để quay lại với vấn đề ảnh hưởng
của chủng tộc và để nhận ra rằng, nó đủ mạnh để có thể khống chế được những tính cách đặc biệt của
tâm hồn đám đông. Từ đó dẫn đến thực tế, các đám đông thuộc các nước khác nhau có sự khác biệt
rất lớn trong đức tin và cách ứng xử và cách thức họ bị tác động cũng không giống nhau.

>>>>>Xem thêm: Apple ra mắt ứng dụng Schoolwork cho giáo viên

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.