Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

 Lập luận của đám đông 

 

Người ta không thể quả quyết một cách chắc chắn rằng, đám đông không thể bị
tác động bởi những suy luận. Nhưng những lý lẽ họ vận dụng và những lý lẽ tác
động đến họ, dường như nhìn về mặt logic nó tầm thường đến nỗi người ta chỉ
cần làm một phép so sánh cũng có thể rút ra kết luận.

Những lập luật tầm thường cũng như những lập luận sâu sắc chúng đều dựa
trên sự liên kết các ý tưởng: nhưng những liên kết các ý tưởng mà đám đông
thực hiện chỉ là sự kết nối những gì giống nhau và có thứ tự. Họ kết nối như
người Eskimo, từ kinh nghiệm biết rằng, băng đá là một vật thể trong suốt, tan
trong miệng và từ đó rút ra kết luận rằng thủy tinh, do cũng trong suốt, nên nó
cũng phải tan trong miệng; Hoặc như người hoang dã, họ cho rằng, nếu họ ăn
trái tim của một kẻ thù dũng cảm thì họ sẽ nhận được sự dũng cảm của nó;
hoặc như những người công nhân, bị chủ của họ bóc lột và từ đó rút ra kết
luận rằng, tất cả giới chủ đều là kẻ bóc lột.

>>>>>Xem thêm: Những nét độc đáo trong văn hóa con người Nhật Bản

Sự kết nối các sự vật tương tự, cho dù chúng chỉ có những biểu hiện giống
nhau về bề mặt, và sự khái quát hóa một cách vội vã những trường hợp riêng
biệt, là những đặc điểm trong logic của đám đông. Những kiểu lập luận như
vậy luôn được các thuyết gia khéo nói sử dụng trước đám đông. Một chuỗi
những lập luận vững chắc sẽ là điều hoàn toàn khó hiểu đối với đám đông,
cho nên ta có thể được phép nói rằng, họ chẳng lập luận gì cả hoặc lập luận
sai và lập luận logic không có tác động gì tới họ. Thường chúng ta hay bị ngạc
nhiên khi đọc những bài viết về những điểm yếu trong một bài phát biểu nào đó,
thế mà nó lại có tác động mạnh mẽ đến người nghe; nhưng ta quên mất rằng,
bài phát biểu đó được làm ra để lôi kéo đám đông, chứ không phải để cho những
triết gia đọc. Thuyết gia, người gần gũi với đám đông, luôn biết cách gợi lên
những hình ảnh để có thể lôi cuốn họ. Nếu ông ta đạt được điều đó, có nghĩa
là ông ta đã đạt được mục đích, và hàng loạt những lời phát biểu cũng không
bằng một vài câu đi vào lòng người và đem đến niềm tin cho họ.

Hình ảnh có liên quan

>>>>>Xem thêm: DoExleu thẩm mỹ (0/13)

Cũng quá thừa khi lưu ý rằng, sự thiếu khả năng lập luận của đám đông đã tước
đi của họ mọi năng lực phê phán, có nghĩa là khả năng để phân biệt được giữa
đúng và sai, khả năng đưa ra một phán xét xác đáng. Những lập luân mà đám
đông chấp nhận chỉ là những lập luận khiên cưỡng, không bao giờ được kiểm
chứng. Nhiều con người độc lập về mặt này cũng không hơn gì đám đông. Sự
nhẹ dạ khi khái quát hóa những ý kiến nhất định nào đó phụ thuộc trước hết vào
sự thiếu khả năng để có thể đưa ra một ý kiến của chính mình, trên cơ sở của
những suy luận đặc biệt, ở phần đông các con người.

>>>>>Xem thêm:Cách săn vé máy bay giá rẻ Vietnam Airlines

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.